Jobs.Igda.fi and Mentor Network for women in games!

I would like to remind you that IGDA Finland provides job board jobs.igda.fi for all game industry related positions. Now Finnish game companies are starting the Mentor Network for women. IGDA Finland proudly supports this initiative. If you would like to work in Finnish game industry, mark November the 1st 6PM to your calendars. Register through Facebook or by sending an email to sonja . kangas igda fi. Mentor Network will organize a kick off cocktail event in Helsinki. ANY woman interested in working in game industry from students to freelancers and professionals of various fields is warmly welcome to the cocktail event to hear more. We want to find the brightest talents and help Finnish game industry to grow and flourish! Mentor network for women interested in game industry positions

Mentor network is organizer by a few Finnish game studios not IGDA - IGDA membership is not needed.

Our objective is clear: we want to attract more women to games business, as employees, co-founders and founders. Game industry is not what it used to be. There has been positions for management, design, art, sound and programming talents in games. Additionally we need game economy experts, cultural specialists, marketing & communication experts and sales skills to make Finnish game industry to grow and bloom. New ideas and perspectives are more than welcome, too!

The range of game categories and genres cover the whole spectrum of human life. Play takes place on smart phones on the move, as snack sized Facebook entertainment during the workday, as social pastime and hobby. Gamification puts game mechanics outside traditional games and only the sky is the limit.

The industry needs more diverse know-how. We want to help you to understand how exciting this industry is with a lot of global growth potential. We want to hire you!

Sonja Kangas, SPM Digital Chocolate (sonja (.) kangas (@) igda (.) fi; 0400759817 Other mentors: Elina Arponen, CEO Tribe Studios Heini Kaihu, SVP Habbo Product Sulake Arja Martikainen, HR Director Digital Chocolate Mari Mäntylä, Lead Designer Digital Chocolate Tiina Zilliacus, CEO Gajatri Studios

*********** Pelialan mentorointiohjelma naisille

Huom! Mentoriohjelma on suomalaisten pelialan yritysten yhteistyön tulos. IGDA ei ole järjestävänä tahona eikä IGDA-jäsenyyttä vaadita osallistumiseen.

Tavoitteemme on selvä: haluamme innostaa enemmän naisia työskentelemään pelialalla ja perustamaan pelialan yrityksiä. Peliteollisuus ei enää ole sama, mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Pelialalla on ollut haastavia positioita hallinnan, suunnittelun, grafiikan, ohjelmoinnin ja äänisuunnittelun eksperteille. Lisäksi pelialalle tarvitaan enenevässä määrin peliekonomian ymmärtäjiä, kulttuurintuntijoita, markkinointi ja viestintäammattilaisia ja myyntitykkejä, jotta suomalainen peliteollisuus kasvaa ja kukoistaa entisestään. Uudet ideat ja näkökulmat ovat myös enemmän kuin toivottuja!

Pelikategorioiden ja lajityyppien määrä kattaa koko ihmisen elämänskaalan. Erilaisia pelejä pelataan mobiililaitteilla matkalla, haukkapalarentoutumisena Facebookissa työpäivän keskellä, sosiaalisena ajanvietteenä ja harrastuksena. Gamification eli pelillistäminen on yksi tapa laajentaa pelimekaniikkojen hyödyntämistä pelien ulkopuolelle, jolloin vain taivas on rajana.

Suomen peliteollisuus tarvitsee lisää monipuolista tietotaitoa. Mentoriryhmänä me haluamme auttaa sinua ymmärtämään kuinka mielenkiintoinen ja haastava toimiala pelit on ja miten paljon tällä globaalilla toimialalla on kasvupotentiaalia. Haluamme palkata sinut!

Sonja Kangas, SPM Digital Chocolate Muut mentorit: Elina Arponen, CEO Tribe Studios Heini Kaihu, SVP Habbo Product Sulake Arja Martikainen, HR Director Digital Chocolate Mari Mäntylä, Lead Designer Digital Chocolate Tiina Zilliacus, CEO Gajatri Studios