IGDA Finland ry:n syyskokous 2015 / IGDA Finland ry Fall meeting 2015

Nykyiset ja tulevat IGDA Finland ry:n jäsenet, tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Aika: 25.11.2015
Kellonaika: 16:00-19:00
Paikka: Femman, Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki

Tarjolla myös pientä purtavaa ja juotavaa. Tarjoilujen vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen 20.11.2015 mennessä suvi.latva@igda.fi

ESITYSLISTA

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

HUOM: Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian IGDA Finland ry:n syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle osoitteella igdafi-hallitus@igda.fi, jotta asia voidaan sisällyttää esityslistaan.

All current and new members, welcome to the statutory fall meeting of IGDA Finland association.

Date: 25.11.2015
Time: 16:00-19:00
Place: Femman, Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki

There will be snacks and beverages available. To ensure catering is sufficient, please RSVP by 20.11.2015 to suvi.latva@igda.fi.

AGENDA

 1. opening the meeting
 2. appointing a chairman, a secretary, two minutes inspectors and, if necessary, two tellers
 3. verifying the meeting is legal and decisions made are valid
 4. confirming meeting agenda
 5. confirming plan of operations, revenue estimate and budget as well as joining and membership fees for the next calendar year
 6. appointing new board members to replace retiring members of the board
 7. addressing other matters listed in the invite.

NOTE: If a member of the association wants to have an issue included in the agenda of IGDA Finland fall meeting, this needs to be communicated to the board in writing by email igdafi-hallitus@igda.fi.