IGDA Finland ry:n syyskokous

IGDA Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 9.12.2014 klo 17-19. Paikkana toimii Femman (Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki). Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen nykyiset ja tulevat jäsenet. Tarjolla on myös pientä purtavaa ja juotavaa. Tarjoilujen vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen 1.12.2014 mennessä suvi.latva@neogames.fi

ESITYSLISTA

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan myös hallituksen puheenjohtaja.
  7. valitaan yksi tai kaksi toiminnan-/tilintarkastajaa ja varatoiminnan-/varatilintarkastajaa
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

HUOM:

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian IGDA Finland ry:n syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle osoitteella igdafi-hallitus@igda.fi, jotta asia voidaan sisällyttää esityslistaan.