Uutiskirje 10/2011: Koulutusta kosken kupeessa

Tampere on vaivihkaa kohonnut aktiiviseksi pelikeskukseksi: pelistudioita on jo yli kaksikymmentä, ja alan kehitystä tukevat monet taustatahot Neogamesista ManseGamesiin ja Demolaan. Tampereella on myös huippuluokan pelitutkimusta ja koulutusohjelmia teollisuuden tarpeisiin. Tulevina vuosina kyseiset seikat vahvistavat varmasti Tampereen asemaa pelialan keskuksena.

Tampere ei saavuttanut asemaansa hetkessä. Digitaalisen kulttuurin ja pelitutkimuksen professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistolta kertoo, että ensimmäiset pelitutkimukset tehtiin jo 1990-luvulla. "Hypermedian opetusta on tarjottu vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 2002 perustettiin Game Research Lab, jonka ansiosta pelitutkimuksesta tuli vähitellen osa perustutkinto-opetusta", Mäyrä jatkaa. Syksystä 2008 alkaen pelitutkimusta on voinut jatkaa tohtorintutkintoon asti. Vuosittain informaatiotutkimusta ja interaktiivista mediaa tutkimaan valitaan 30¬–40 opiskelijaa, joista noin puolet suuntautuu pelitutkimukseen.

Tampereen yliopiston monitieteellisyys on vahvuus myös pelitutkimukselle. "Uutta teknologiaa ja mediaa tarkastellaan käyttäjälähtöisesti ja laajassa, historiallisesti ja teoreettisesti pohjatussa kehyksessä", Mäyrä selittää. "Tampereella tutkimuksessa ja opetuksessa on painotettu pelikulttuurien, analyysin, pelisuunnittelun ja pelikokemusten tutkimusta." Tutkimuksessa on pyritty mukautumaan alan muutoksiin. Näin tutkimus on pysynyt ajan hermolla – ja jopa ennakoinut tulevia muutoksia, kuten sosiaalisen median nousua. Tutkimuslaboratorio itse toimii pikemminkin pelistudion kuin perinteisen akateemisen ainelaitoksen tapaan.

Tulevaisuuden suhteen Mäyrä on varovaisen toiveikas: "Valtion budjetti kohtelee yliopistoja karttuisella kädellä. Siksi on epätodennäköistä, että pelitutkimuksen kaltainen uusi ala saisi äkkiä lisää resursseja esimerkiksi koulutuskapasiteetin kasvattamiseen." Liikaan synkkyyteen ei silti ole syytä. Pelaaminen leviää uusille ikäryhmille ja pelillisyyttä sovelletaan myös markkinointiin ja koulutukseen. Pelien menetelmiä käytetäänkin tulevaisuudessa monenlaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Pelitutkimukselle on siis jatkossa enemmän kysyntää.

Kun yliopistolla tutkitaan pelialan toimintatapoja ja ilmiöitä, ammattikorkeakoululla koulutetaan alan ammattilaisia. Ari Närhi ja Toni Pippola Tampereen ammattikorkeakoululta kertovat, että peliaiheisia kursseja on järjestetty median ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmissa 2000-luvun alusta lähtien. Laajimmin pelituotantoa on voinut opiskella tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa, kertoo pelituotannon vastaava opettaja Toni Pippola. Vuonna 2010 perustettiin oma pelituotannon suuntautumisvaihtoehto, jossa peleihin voi keskittyä 100–150 opintopisteen verran. Opintoihin kuuluu pelituotannon koulutusta esimerkiksi selain-, mobiili- ja konsolipelien tiimoilta sekä ohjelmointia, grafiikkaa ja erilaisia projektihankkeita. Pelit ovat kiinnostaneet opiskelijoita laajalti, ja monien kurssien opetusmenetelmiä on uudistettu perinteisestä luentomallista käytännön kehitysprojekteiksi pelituotannon tapaan.

Sekä Tampereen yliopiston että TAMKin vahvuuksia on joustavan opintosuunnitelman mahdollistama monialaisuus, kertoo ammattikorkeakoulun median koulutusohjelman Ari Närhi. TAMK on tehnyt yhteistyötä sekä muiden tamperelaisten opinahjojen että muiden kotimaisten ja ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Myös Tampereen vahvasta hallinnollisesta ja tuotannollisesta tukiverkostosta on hyötyä ajantasaisen ja merkityksellisen koulutuksen järjestämisessä. Esimerkiksi Neogamesillä ja Demolalla on suuri merkitys koulutukselle ja verkostoitumiselle.

TAMKin opiskelijat ovatkin työllistyneet alueelle ja monet ovat perustaneet omia yrityksiä. Tampereen vahva peliteollisuus on merkittävä tuki oppilaitoksille, ja hyvät työllistymismahdollisuudet oiva kannustin opiskelijoille. Yhteistyö pelitalojen kanssa on aktiivista ja vierailevia luennoitsijoita on helppo saada. Jatkossa tehostetaan yritysviestintää, jotta työ ja tekijät löytävät paremmin toisensa. "Tavoitteena on, että 75 % pelituotannon opiskelijoista työllistyy pelitaloihin. Koulutus antaa toki valmiudet toimia myös ns. perinteisessä softakehityksessä tai www-sovellusten kehittäjänä", Pippola täsmentää.

Tuomo Karvonen

Summary in English

Tampere has become a major centre of Finnish game industry. This growth has in part been accelerated by the world-class Game research lab of University of Tampere and Game Design curriculum of the Tampere University of Applied Sciences. Both facilities benefit from the strong presence of industry parties and programs like Neogames and Demola.